"Wat fijn dat ik mijn verhaal kwijt kan."

Ons team - Geestelijk verzorgers

Bij Stichting Questio – In gesprek over uw leven werken geestelijk verzorgers die speciaal zijn opgeleid voor begeleiding van vragen rondom zingeving, kwaliteit van leven en sterven. Zij bieden een luisterend oor, helpen om gedachten te ordenen en begeleiden bij rouw en verdriet.

Geestelijk verzorgers hebben geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwelijk om met alles wat u met hem/haar bespreekt.

Elke geestelijk verzorger is ingeschreven bij het landelijke Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging en handelt naar de landelijk opgestelde regels

Stichting Questio - Eline Arisse

Eline
Arisse

Humanistisch
geestelijk verzorger

In hun verhaal geven mensen vaak onbewust signalen over achterliggende vragen of dilemma’s. Daar ga ik dieper op in. Je afhankelijk voelen, maar niet willen klagen is zo’n dilemma. 

Soms zitten er dingen scheef in een familie of is er sprake van complexe rouw. Het belangrijkste is dat ieder mens als persoon wordt gezien. Dat vraagt tijd en aandacht – die er niet altijd is in de zorg.

Ik praat met mensen over levensvragen en benadruk dingen waar ze goed in zijn. Dat versterkt hun gevoel van waardevol zijn, voor zichzelf en voor anderen.

Stichting Questio - Jan Berkvens

Jan
Berkvens

Algemeen
geestelijk verzorger
Palliatief - LHBTI

Het leven is voortdurend in beweging, er gebeurt van alles. Soms staat het leven opeens op scherp en moet je een nieuwe werkelijkheid onder ogen leren komen. Samen zoeken we hoe je dit kunt doen en wat die nieuwe werkelijkheid kan betekenen. Alles is bespreekbaar, ongeacht je achtergrond en de gevoelens die je misschien ervaart: van boosheid tot vreugde, van verdriet tot opluchting.

Ook met een LHBTI achtergrond ben je van harte welkom.

Stichting Questio - Ton Bersee

Ton
Bersee

Algemeen
geestelijk verzorger
Vertrouwd met rooms-katholiek geloof

Levensvragen kunnen zich in allerlei omstandigheden aandienen en je behoorlijk uit balans brengen. Bijvoorbeeld bij spanningen in je relatie, als je privé of op het werk vastloopt in je persoonlijke ontwikkeling, of als je ernstig, misschien zelfs ongeneeslijk ziek wordt. Hoewel veel mensen niet meer naar de kerk gaan, hebben ze toch vaak een spirituele behoefte. Met oprechte aandacht voor de vragen en onzekerheden vanuit hun belevingswereld wil ik ze tot steun zijn om eventuele antwoorden, maar vooral ook rust en vertrouwen te vinden in hun situatie.

Stichting Questio - Johannes Belt

Johannes
Belt

Algemeen
geestelijk verzorger
Traumabegeleiding

Mensen voelen zich vaak afhankelijk en bevangen door zorgen, verdriet en eenzaamheid. Zolang die waarneming je in beslag neemt, is er geen ruimte voor een breder perspectief. Het doel van de gesprekken is dat iemand meer vrijheid en onafhankelijkheid kan ervaren – als het openbreken van een cocon. Door te praten, en ook via visualisaties en ademhalingsoefeningen, probeer ik mensen op een andere manier te laten kijken naar het hier en nu, ook al blijft de situatie veelal hetzelfde. Je blik veranderen vergt een grote inspanning, toch lukt het meestal bij die innerlijke kracht te komen, waardoor iemand nieuwe moed of levenszin krijgt.

Stichting Questio - Nel Doesburg

Nel
Doesburg

Algemeen
geestelijk verzorger
Christelijk – Dementie

Bij mensen met dementie en psychiatrische problemen kom ik veel onverwerkt verleden tegen dat in het heden aandacht vraagt. Zij kunnen bij anderen hun verhaal niet kwijt of niet meer vertellen wat er in ze omgaat. Dat uit zich bijvoorbeeld in onrust of boosheid. Ik luister met geduld, ook als iemand (flarden van) een verhaal steeds opnieuw vertelt, en probeer, soms samen met mantelzorgers, te zoeken naar wat troost geeft. Als geestelijk verzorger ben ik me ervan bewust dat luisteren meer is dan horen wat iemand zegt: het gaat om met aandacht verstaan wat belangrijk is voor de ander.

Stichting Questio - Greet Doornenbal

Greet
Doornenbal

Humanistisch
geestelijk verzorger

De mensen die ik spreek verlangen naar iemand met wie ze over de ‘echte’ vragen van het leven kunnen praten. Zeker als het levenseinde nadert, groeit de behoefte om stil te staan bij wat nog onaf, nooit gedeeld of niet verwerkt is. Ik bied mensen, zowel individueel als in groepsverband, een veilige ruimte om hun morele, sociale en levensbeschouwelijke noden te delen en samen te onderzoeken wat nog wenselijk en/of mogelijk is. Soms gebruik ik hierbij gedichten, rituelen en muziek om dat wat moeilijk te verwoorden is op te roepen en te (h)erkennen.

Annelies
den Dulk

Algemeen
geestelijk verzorger -
humanistisch - trauma - LHBTIQ+

Het leven confronteert ons met verlies en daar komt meer bij naarmate je ouder wordt. Geliefden die wegvallen, lichamelijke ongemakken moeten accepteren. Het verrast me regelmatig hoe veerkrachtig mensen zijn. Na een periode van rouw vinden ze vaak een nieuw evenwicht. Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is dat iemand zich gekend voelt in zijn of haar lijden. Daarvoor is luisteren belangrijk en vooral: vragen stellen. Ik heb een antenne voor dingen die mensen niet snel vertellen, maar die enorm dwars kunnen zitten. Door daarover te praten kan iemand een innerlijke stap zetten en inspiratie toelaten die ieder van ons in zich heeft. 

Stichting Questio - Agaath Drost 2

Agaath
Drost

Algemeen
geestelijk verzorger -
psyschische kwetsbaarheid

Gezond zijn, een partner en vrienden hebben, kunnen werken; veel mensen ervaren het als vanzelfsprekend in hun leven. Als dat voor jou niet (meer) is weggelegd, roept dat gevoelens van onmacht, verdriet, verlangen en ook boosheid op. Vertellen en gehoord worden leidt vaak tot mildheid die nodig is om te komen tot acceptatie van een situatie en je eigen rol daarin. Samen zoeken we naar een rode draad als bron van kracht. Dat kan bijvoorbeeld muziek zijn, een volkstuin of de band met een dierbare. Alles wat energie en erkenning geeft versterkt je veerkracht, hoe zwaar de tegenslag ook is.

Stichting Questio - Myriam van Gils

Myriam
van Gils

Boeddhistisch
geestelijk verzorger
Spiritualiteit - Rooms-katholiek

Ik begeleid mensen die zich geconfronteerd zien met ingrijpende gebeurtenissen in hun leven: ernstige ziekte, verlies, ouderdom en het naderend levenseinde. Niet zelden komen daarbij intense gevoelens op van eenzaamheid, rouw, depressie en zinloosheid. In al deze omstandigheden is de vraag aan de orde: hoe houd ik me staande? Mijn rol is er te zijn voor hen – betrouwbaar en toegankelijk. Je kunt op mij rekenen: dat ik een poosje naast je sta, met je oploop, en help te onderzoeken wat jou kracht geeft om de pijn te dragen, met deze omstandigheden om te gaan en een nieuw perspectief daarop te vinden.

Stichting Questio - Josette Haspels

Josette
Haspels

Algemeen
geestelijk verzorger
Humanistisch

De ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen werkt voor mensen vaak al helpend. Alles mogen uitspreken, ook het ongelukkig zijn. Daarbij stel ik vragen om de betekenis te ontrafelen. Wat maakt dat iemand moeite heeft met eenzaamheid, met afhankelijk zijn? We zoeken samen naar wat steun geeft in het nu en moed om door te gaan. Openhartig praten kan het verschil maken, maar ook kunst beleven, een ritueel of mediteren. En ervaren dat er een ander mens naast je is.

Stichting Questio - Maudy van Klaveren

Maudy van Klaveren

Algemeen
geestelijk verzorger -
palliatief - oncologie - LHBTIQ+

Als je op middelbare leeftijd hoort dat je uitbehandeld bent, ga je het leven verliezen op een moment dat je het niet verwacht. Je moet afscheid nemen van je toekomstbeeld, van dingen die je niet meer zult meemaken. Of, als het gaat om een chronische ziekte, leren leven met een ander energieniveau. Hoe breng ik mijn tijd zinvol door? Hoe laat ik mijn partner en kinderen los? Patiënten en hun naasten zitten vaak met allerlei vragen en emoties, waar ieder op zijn of haar eigen manier op reageert. Daar praten we over: samen sparren over hoe om te gaan met wat er op je pad komt. 

Stichting Questio - Hennie Kooistra

Hennie
Kooistra

Algemeen
geestelijk verzorger
Rouw- en verliesbegeleiding

In mijn werk ontmoet ik ouderen in hun laatste levensfase en mensen wiens bestaan ingrijpend is veranderd door een ernstige aandoening en/of gebeurtenis. Voor hen ben ik een vertrouwenspersoon, een gesprekspartner die ingaat op wat hen op zielsniveau bezighoudt. Al pratende komen vaak dingen naar boven die nog geen plek hebben gekregen. Maar niet alles is in woorden te vatten. Rituelen, in traditionele of juist eigentijdse vorm, kunnen helpen gevoelens te doorleven, waardoor iemand weer verder kan of in staat is het leven los te laten.

Stichting Questio - Jody van der Velde

Jody
van der Velde

Algemeen
geestelijk verzorger
Christelijk achtergrond

‘Waarom treft mij dit?’ ‘Hoe krijg ik weer zin in het leven?’ Het zijn universele vragen die mensen bezighouden. Eenduidige antwoorden zijn er niet; ik help mensen met nadenken over hoe ze omgaan met wat er op hun pad komt. We lopen als het ware een stukje samen op en staan stil bij wat er op dit moment speelt. Als er nare dingen zijn gebeurd die chaos veroorzaakten, maken we daar ruimte voor, zodat zich een nieuwe weg kan ontvouwen om verder te gaan.

Stichting Questio - Jan Peter Versteege

Jan Peter
Versteege

Algemeen
geestelijk verzorger
humanistisch - christelijk

Een geestelijk verzorger is als een ‘professionele vriend’. Iemand die luistert, maar je niet naar de mond praat. In hun laatste levensfase willen mensen weten: heb ik het goed gedaan? Door daarover te praten ziet de een weer lichtpuntjes, terwijl het voor anderen bevestigt dat hun bestaan voltooid is. Mijn rol is rust creëren, waardoor mensen het prettig vinden om te vertellen. Bij iemand die vastzit in bepaalde gedachten probeer ik een raampje open te zetten. Soms bidden we om wijsheid of luisteren we naar muziek – samen zoeken we nieuwe vergezichten.

Stichting Questio - Corina Voskamp

Corina
Voskamp

Algemeen
geestelijk verzorger
Protestants

Mijn gesprekken met ouderen gaan veelal over toenemende afhankelijkheid, rouw, verdriet en verlies. Samen zoeken we naar wat iemand op de been houdt. Bijvoorbeeld liefde voor de kinderen en partner, liefdevolle herinneringen. Bij jongere mensen is vaker sprake van een crisis. We proberen dan woorden te vinden voor waar iemand mee worstelt en te kijken wat het leven de moeite waard maakt. Een probleem wegnemen kan ik niet, maar mensen geven aan dat praten erover lucht geeft. Als je in je eigen gedachten rondcirkelt, helpt het geluid van een ander soms om er op een andere manier naar te kijken.

Linda
Vroom

Algemeen
geestelijk verzorger
Palliatief

Als mensen ernstig ziek worden of in de laatste levensfase komen, kunnen er dingen dwars zitten waardoor ze geen rust vinden. Denk aan onverwerkte rouw of een conflict met een naaste. Vaak voelt iemand zich al begrepen als er met aandacht naar hem of haar wordt geluisterd. Ik help mensen hun gedachten te ordenen, zodat zij zelf tot inzichten komen. Veel gesprekken gaan over afscheid nemen van geliefden, van het leven. Religie kan daarin een rol spelen (zelf heb ik een christelijke achtergrond), maar dat hoeft helemaal niet. Het gaat om wat voor die persoon wezenlijk is.

Stichting Questio - Dave Wijker

Dave
Wijker

Algemeen
geestelijk verzorger
Palliatief

Hoewel ieders verhaal anders is, gaan gesprekken in de kern over wat het betekent om (ongeneeslijk) ziek te zijn. Ik luister, stel vragen en leg nadruk op waar iemand zelf mee komt. Soms ontdekken we wat het leven glans geeft en ook als die er niet meer is, voelen mensen zich gesterkt door te vertellen over waar ze doorheen gaan. Naast mijn werk voor Questio werk ik ook in het ziekenhuis. Hier komen mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de maatschappij. Als iemand uitbehandeld is en naar huis gaat, kunnen we thuis de gesprekken voortzetten. Vaak is in korte tijd een vertrouwensband ontstaan en vinden mensen dat prettig.

Stichting Questio - Gerline de Jong

Gerline
de Jong

Algemeen
geestelijk verzorger -
christelijk

In mijn werk praat ik vooral met mensen over zingeving. Dit doe ik zowel vanuit Questio met mensen die thuiswonen, als met cliënten bij GGZ inGeest. Sommigen hebben al langer te maken met een psychische aandoening. Anderen krijgen psychische problemen door verlies of ingrijpende veranderingen. Soms speelt er ook een verschil in cultuur of gemis van familie die ver weg woont. Omgaan met verlies loopt vaak als rode draad door de gesprekken. Ik bied ruimte voor de impact van psychisch ziek zijn en verlies. We zoeken ook ‘steunpilaren’; bronnen in jezelf of je leven om je draagkracht te versterken en nieuwe zin te kunnen ervaren. In je eentje gaat dat soms moeizaam.

Stichting Questio - Tulpen

.

.

.

.

.

.

Ons team - Bestuur en Bureau

Stichting Questio heeft een Bestuur, bestaande uit:
Hans van Willenswaard – voorzitter
Simone Koops-Ouwerkerk – secretaris
Eline Arisse – penningmeester

De matching van de consultaanvragen wordt verzorgd door Annet Bröker, de projectleiding ligt in handen van Ghislaine Mulder.

Hoe bereikt u ons?

U kunt ons telefonisch, tijdens kantooruren, of via e-mail bereiken.

06-38840277

info@stichtingquestio.nl